ΗOME

 

Across4 biedt deskundig, gedegen en concreet bedrijfskundig advies of voorlichting op basis van

  • Ruim twintig jaar werkervaring in diverse bedrijven, zowel profit als non profit sector
  • Veelzijdigheid van adviesopdrachten
  • Uitstekend kennis van lokale omstandigheden zowel in Nederland als in Griekenland
  • Voltooide studies o.a. aan de universiteit van Thessaloniki (bedtijfskunde), de universiteit van Groningen (bedrijfseconomie) en de universiteit van Tilburg (Master of Finance & Economics)
  • Een uitgebreid en ter plaatse zeer deskundig netwerk, zowel in Nederland als in Griekenland.

Across4 is de brug tussen uw bedrijf en de noodzakelijke kennis om een gezonde en een succesvolle bedrijvigheid te bevorderen

  • In Nederland
  • In Griekenland
  • Tussen Nederland en Griekenland

Across4 verleent kwalitatief, concreet en praktisch dienstverlening.

Indien u dit wenst is Across4 uw partner in succesvolle bedrijfsvoering.

 

 

homepage archiki-selida home